Ordforklaringer: Dansk-Latin, Latin-DanskLatinDansk
adjektiv
tillægsord
adverbium
biord
akkusativ
genstandsfald
akkusativobjekt
genstandsled
artikel
kendeord
dativ
hensynsfald
dativobjekt
hensynsled
femininum
hunkøn
futurum
fremtid
genitiv
ejefald
imperativ
bydemåde
infinitiv
navnemåde
kasus
fald
komparation
gradbøjning
komparativ
højere grad/2. grad
kongruens
overensstemmelse (fx mellem verballed og subjekt)
konjunktion
bindeord
konjunktiv
ønskemåde/forestillende måde
maskulinum
hankøn
modalverbum
mådesudsagnsord
neutrum
intetkøn
nominativ
nævnefald
participium
tillægsform
perfektum
førnutid
perfektum participium
kort tillægsform
pluralis
flertal
pluskvamperfektum
førdatid
possessivt pronomen
ejestedord
pronomen
stedord
præposition
forholdsord
præsens
nutid
præsens participium
lang tillægsform
præteritum
datid
relativt pronomen
henførende stedord
singularis
ental
subjektsprædikativ
omsagnsled til grundled
substantiv
navneord
verballed
udsagnsled
verbum
udsagnsord
Latin
Dansk
konjunktion
bindeord
adverbium
biord
imperativ
bydemåde
præteritum
datid
genitiv
ejefald
possessivt pronomen
ejestedord
singularis
ental
kasus
fald
pluralis
flertal
præposition
forholdsord
futurum
fremtid
pluskvamperfektum
førdatid
perfektum
førnutid
akkusativ
genstandsfald
akkusativobjekt
genstandsled
komparation
gradbøjning
maskulinum
hankøn
relativt pronomen
henførende stedord
dativ
hensynsfald
dativobjekt
hensynsled
femininum
hunkøn
komparativ
højere grad/2. grad
neutrum
intetkøn
artikel
kendeord
perfektum participium
kort tillægsform
præsens participium
lang tillægsform
modalverbum
mådesudsagnsord
infinitiv
navnemåde
substantiv
navneord
præsens
nutid
nominativ
nævnefald
subjektsprædikativ
omsagnsled til grundled
kongruens
overensstemmelse (fx mellem verballed og subjekt)
pronomen
stedord
participium
tillægsform
adjektiv
tillægsord
verballed
udsagnsled
verbum
udsagnsord
konjunktiv
ønskemåde/forestillende måde