Uregelmæssige udsagnsord


bage
befale
begynde
bevæge
bøje
 byde
binde
bede
(for)blive
brække
 brænde 
 bringe 
 tænke 
blive forskrækket
spise
køre
falde
fange
finde
flyve
 flygte        
 fryse 
give

lykkes
  nyde                     
vinde
holde
 hænge     
hedde
hjælpe
kende 
klinge, ringe
komme
kunne        
indbyde
lade
løbe
læse
 lide 
ligge
lyve
kunne lide 
 måtte 
tage
 kalde, nævne
ride
 lugte 
råbe
 skabe, klare 
 skyde 
sove
slå
lukke, slutte 
 skære, klippe 
skrive
skrige
tie
svømme
se
synge
sidde
 skulle 
tale
springe
stå
stjæle

strides, kæmpe
bære
træffe
 træde 
drikke
gøre
glemme
tabe, miste
vokse
vaske
 kaste 
vide
 ville 
trække
 tvinge 
Infinitiv
Præsens (nutid)
Præteritum (datid)
Kort tillægsform
(navnemåde)
3. person, ental
3. person, ental
backen bäckt/backt
backte
gebacken
befehlen befiehlt
befahl
befohlen
beginnen beginnt
begann
begonnen
bewegen bewegt
bewog
bewogen
biegen biegt
bog
gebogen
bietenbietet     
bot                         
geboten
binden bindet
band
gebunden
bitten bittet
bat
gebeten
bleiben bleibt
blieb
geblieben
brechen bricht
brach 
gebrochen 
brennenbrennt 
brannte 
gebrannt 
bringenbringt 
brachte 
gebracht 
denkendenkt 
dachte 
gedacht 
erschrecken erschrickt
erschrak
erschrocken
essen isst

gegessen
fahren fährt
fuhr
gefahren
fallen fällt
fiel
gefallen
fangen fängt
fing
gefangen
finden findet
fand
gefunden
fliegen fliegt
flog
geflogen
fliehenflieht 
floh 
geflohen 
frierenfriert 
fror 
gefroren 
geben gibt
gab
gegeben
gehen geht
ging
gegangen
gelingen gelingt
gelang
gelungen
genießengenießt 
genoss 
genossen 
gewinnen gewinnt
gewann
gewonnen
halten hält
hielt
gehalten
hängenhängt 
hing 
gehangen 
heißen heißt
hieß
geheißen
helfen hilft
half
geholfen
kennen kennt 
kannte 
gekannt 
klingen klingt
klang
geklungen
kommen kommt
kam
gekommen
können kann
konnte
gekonnt
laden lädt
lud
geladen
lassen lässt
ließ
gelassen
laufen läuft
lief
gelaufen
lesen liest
las
gelesen
leidenleidet 
litt 
gelitten 
liegen liegt
lag
gelegen
lügen lügt
log
gelogen
mögen mag 
mochte 
gemocht 
müssenmuss 
musste 
gemusst 
nehmen nimmt
nahm
genommen
nennennennt 
nannte 
genannt 
reiten reitet
ritt
geritten
riechenriecht 
roch 
gerochen 
rufen ruft
rief
gerufen
schaffenschafft 
schuf 
geschaffen 
schießenschießt 
schoss 
geschossen 
schlafen schläft
schlief
geschlafen
schlagen schlägt
schlug
geschlagen
schließen schließt 
schloss 
geschlossen 
schneidenschneidet 
schnitt 
geschnitten 
schreiben schreibt
schrieb
geschrieben
schreien schreit
schrie
geschrien
schweigen schweigt
schwieg
geschwiegen
schwimmen schwimmt
schwamm
geschwommen
sehen sieht
sah
gesehen
singen singt
sang
gesungen
sitzen sitzt
saß
gesessen
sollensoll 
sollte 
gesollt 
sprechen spricht
sprach
gesprochen
springen springt
sprang
gesprungen
stehen steht
stand
gestanden
stehlen stiehlt
stahl
gestohlen
sterben stirbt
starb
gestorben
streiten streitet
stritt
gestritten
tragen trägt
trug
getragen
treffen trifft
traf
getroffen
tretentritt 
trat 
getreten 
trinken trinkt
trank
getrunken
tun tut
tat
getan
vergessen vergisst
vergaß
vergessen
verlieren verliert
verlor
verloren
wachsen wächst
wuchs
gewachsen
waschen wäscht
wusch
gewaschen
werfenwirft 
warf 
geworfen 
wissen weiß
wusste
gewusst
wollenwill 
wollte 
gewollt 
ziehen zieht
zog
gezogen
zwingenzwingt 
zwang 
gezwungen