Tjekliste – En bedre tyskstil!


Du kan undgå mange unødvendige ”fejl” ved at gennemgå følgende tjekliste, inden du uploader din stil/aflevering til lectio eller GoogleDocs. OBS:

Formelle krav


 1. Står dit navn på afleveringen eller kan den på anden vis forbindes med dig?
  Ved en gruppeaflevering: Er alle navne anført?
 2. Har du overholdt tidsgrænsen, dvs. både afleveret til tiden, men også brugt den tid, opgaven er sat til? Du skal ikke bruge mere tid – hellere kvalitet end kvantitet.

Indholdsmæssige krav


 1. Er der bestemte krav til din aflevering? Har du fx brugt relevante analyseskemaer?

Grammatiske krav


 1. Starter din sætning og navneordene med stort begyndelsesbogstav?
 2. Kongruens: Er navneordet bøjet i korrekt person og tal? Kig efter grundledet!
  Ved sammensatte verber skal kun hjælpeudsagnsordet (haben, sein og werden) bøjes.
  Det samme gælder for mådesudsagnsordene (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen).
 3. Ordstilling: I tyske hovedsætninger står udsagnsordet på samme plads som på dansk. Er der imidlertid 2 udsagnsord i hovedsætningen, skal det første udsagnsord, hjælpeudsagnsordet (en form af haben eller sein), stå det samme sted som på dansk - nemlig sammen med grundleddet -, mens det andet udsagnsord, hovedudsagnsordet, skal stå sidst i sætningen.
  Ordstillingen er anderledes på tysk end på dansk, når der både er mådesudsagnsord og hovedudsagnsordet i en sætning. På dansk står mådesudsagnsordet og hovedudsagnsordet i reglen ved siden af hinanden, mens mådesudsagnsordet og hovedudsagnsordet på tysk rammer hovedsætningen ind, når modalverbet er bøjet i nutid eller datid.
 4. Forholdsord: Et forholdsord kan enten styre akkusativ eller dativ, men nogle af forholdsordene kan styre begge kasus. Kontroller, om du har brugt den rigtige kasus!
 5. Springer du imellem forskellige tider?